SONG
Aad Gureh Nameh
1
7:33
 
Jeh Maat Pita Sut
2
5:26
 
Jaap Taap Gyan Sabh
3
4:08
 
Ramaiya Ke Gun Cheti
4
9:01
 
Das Bastu Le Pachhey
5
7:14
 
Jeh Prasadi Chhatih
6
5:57
 
Saadh Ke Sang Mukh
7
4:34
 
Brahm Gyani Sada
8
6:16
 
Mithya Nahin Rasna
9
5:52
 
Kai Koti Hoye Pujari
10
3:46
 
Karan Karavan Karne
11
4:09
 
Jis Ke Antar Raj
12
4:52
 
Sant Ke Dukhni Aarja
13
6:06
 
Manukh Ki Tek Birthi
14
8:30
 
Tuti Gadanhaar Gopal
15
4:45
 
Abinaasi Prabhu Man
16
6:24
 
Charan Sat Sat
17
4:46
 
Satgur Sikh Ki Karey
18
6:33
 
Sant Jana Mil Karahu
19
4:57
 
Jachak Janu Jaachey
20
5:36
 
Jab Aakar Ih Kachh
21
7:26
 
Aaphi Kathey Aap Sun
22
6:13
 
Sant Sangi Antari
23
6:37
 
Purey Gur Ka Suni
24
6:40
 

More by Dya Singh