SONG
Priye Paha
1
6:39
 
Kante Phaar Tula
2
6:40
 
Bahut Din Nach Bhetalo Sundarila, Pt. 1
3
3:21
 
Pandu Nrupati Janak Jaya
4
3:14
 
Laal Shaal Jodi Jartari
5
6:50
 
Bahut Chhaliyele Natha
6
3:19
 
Radha Dhar Madhumilind
7
3:32
 
Pavana Vamana Ya Mana
8
6:27
 
Kon Tuj Sama Saang
9
6:38
 
Nach Sundari Karu Kopa, Pt. 1
10
6:39
 
Vad Jau Kunala Sharan
11
2:58
 
Nabh Meghani Aakramile
12
3:20
 
Balsagar Tumhi Veer Shiromani
13
3:27
 
Nabha Meghani Aakramile
14
3:11
 
Kiti Sangu Tula, Pt. 1
15
3:20
 
Kon Tuja Sam Sang
16
3:14
 
Hoto Dwarka Bhuvani
17
6:19
 
Bahut Din Nach Bhetalo Sundarila, Pt. 2
18
3:28
 
Paavana Vaamin
19
6:23
 
Nach Sundari
20
3:54
 
Bahut Din Nach Bhetalo
21
3:22
 
Vadiani Dharm Jalala
22
2:35
 
Arasik Kiti Ha Shela
23
3:21
 
Pushpa Parag Sugandhit
24
3:02
 
Kiti Sangu Tula, Pt. 2
25
3:02
 
Natha Bahut Chhaliyale
26
2:58
 
Nach Sundari Karu Kopa, Pt. 2
27
7:37
 
Bahut Din Nach Bhetalo Sundarila, Pt. 3
28
8:05
 
Nach Sundari Karu Kopa, Pt. 3
29
6:36