SONG
Karagre Vasate
1
0:33
 
Shuklambaradharam, Agajanana Padmarkam, Vakratunda
2
2:45
 
Mudakaratta Moadakam - Ganesha Pancharatnam
3
5:25
 
Shantakaram
4
2:52
 
Om Bhur Bhuva Swaha
5
2:37
 
Saraswati Namastubhyam, Yakundaendu
6
3:21
 
Guru Brahma, Akhanda, Twamaeva Matacha, Sruti Smriti, Pujyaya Raghavaendraya, Jatadharam Pandurangam
7
3:52
 
Matru Daevoe Bhava
8
1:59
 
Sidha Lakshmi, Namastaestu Mahamayae, Padmasanae
9
2:41
 
Sarva Mangal Mangalye
10
1:15
 
Ayigiri Nandini Mahishasura Mardhini
11
8:27
 
Annapornae Sadapurnae, Mataca Parvate Daeve
12
2:24
 
Navagrha, Sorya, Sorya, Dwadasha Nama
13
2:59
 
Trayambakam, Prabhoe Sholapanae
14
1:46
 
Brahma Murari Surarcita Lingam - Ningashtakam
15
3:34
 
Kalyanadbhuta Gatraya, Vina Venkataesa, Kayaena Vacha
16
2:13
 
Ramaya Ramabhadraya
17
2:22
 
Vasudaeva Sutam
18
2:26
 
Bhaja Goavindam
19
5:42
 
Anjanaeya Matipatalananam, Manoajavam Maruta
20
2:41
 
Vaedan Uddharatae
21
3:03
 
Aepam Jyoati Parabrahma
22
1:17
 
Geta Dhyana Sloakam
23
6:48
 
Karacharana
24
1:26
 
Om Sahana, Asatoama, Panchabhota, Loaka Samasta
25
2:35
 
Ramam Skandam
26
1:17