גם מוזיקה, כמו כל יצור חי, מרימה את ראשה ופורחת כשסכין לא מוצמדת לצווארה. ארוך מדי... מורכב מדי... אבל כשזה יפה וטוב - האם יש כזה דבר טוב מדי, יפה מדי?
איגי

9:07
 
6:26
 
3:50
 
8:03
 
5:37
 
9:19
 
5:17
 
6:26
 
3:35
 
2:58
 
5:26
 
5:29
 

Featured Artists