SONG
מחרוזת: צלצל קתרוס / שאון התותחים / לא הרוח / הבו לנו סוסים / גדות הדיינפר
1
3:08
 
מחרוזת: בהרים כבר השמש מלהטת / מסבלות גורל פרוע / שירת הנוער / חושלים פה
2
7:27
 
הן אפשר
3
2:19
 
יצאנו אט
4
2:26
 
מחרוזת: כי הנה הסתיו עבר / אל גינת אגוז / נצנים נראו בארץ / קומי צאי
5
3:54
 
מחרוזת: ערב שח / הנאוה בבנות / באר בשדה / מגדים
6
3:08
 
מחרוזת: האמיני יום יבוא / בערבות הנגב / לא ביום ולא בלילה / ילדתי מרוסיה / רד הלילה / ודוד יפה עיניים
7
8:22
 
מחרוזת: בשדמות בית לחם / שוב יוצא הזמר / נצנים נראו בארץ / לאן נושבת הרוח / פרם פם פם / כי אבד אשר עבר
8
6:16
 
שיר השיכור (הדרך נראית לי כל כך רחוקה)
9
2:22
 
מחרוזת: כל העולם כולו / ובאו האובדים / למען אחי ורעי / עוד אבינו חי
10
5:05
 
מחרוזת: דרור יקרא / שלום לבן דודי / אם ננעלו
11
3:38
 
מחרוזת שירי ראשונים: צלצל קתרוס / הבו לבנים / הגדודנים / מלאו אסמינו בר / מי יבנה
12
6:41
 
מחרוזת: שיר שמח / לא אל שכר
13
3:11
 
מחרוזת: קלינקה / דוגית נוסעת / בואי רוח / צבעונים / לבלבו אגס וגם תפוח / רוח מבדרת
14
3:46
 
היו לי ימים טובים
15
2:33
 
בין שלוש ובין ארבע
16
3:49
 

More by Various Artists