SONG
Mashehu Dafuk Vera
1
3:21
 
Chelek Mimeni
2
3:42
 
Tachsefi Ktzat Tishteki Tirkedi
3
3:26
 
Rak Achshav Hevanti
4
4:14
 
Ani Veata
5
2:54
 
Hamangina
6
3:37
 
Hashamaim Hem Hagvul
7
3:14
 
Yesh Li Chalom
8
3:15
 
Lehitgaot Bema Sheyesh
9
2:37
 
Mabat Mechayech
10
3:15
 
Michtav
11
2:48
 

Other Versions

More by Pinky