SONG
Veled Utazom
1
4:48
 
Veled Utazom (Live Version)
2
4:45
 
Veled Utazom (Falcon Remix)
3
4:50
 
Veled Utazom (Märklinmix)
4
4:40
 
Veled Utazom (New Orleans Dubstep Remix)
5
4:51
 
Veled Utazom (Mainroom Mix)
6
6:01
 
Veled Utazom (Monoscope Mix)
7
3:32
 
Veled Utazom (Vonósátirat)
8
4:57
 

More by Ákos