SONG
Bhoy Kena Bhoy
1
3:25
 
Tomara Charane
2
3:37
 
Jukti Tomar Lagiya
3
3:16
 
Pratiti Dibase
4
3:47
 
Dhara Jadi Tumi
5
3:14
 
My Soul Shall Always Share
6
3:03
 
Hiyakashe
7
3:45
 
Dukko Amar
8
3:40
 
Andhakar
9
3:40
 
Keno Eto Mor
10
4:31
 
Basanar Dwar
11
3:52
 
Keno Ami
12
2:55
 
Gagane Phutilo Chand
13
3:21