2:17
 
3
2:38
 
8
3:41
 
3:18
 
4:28
 
12
3:54
 
6:17
 
10:05
 
2:12
 

More by Chorus of the Kirov Opera, St. Petersburg, Dmitri Hvorostovsky, Galina Gorchakova, Gegam Grigorian, St. Petersburg Orchestra of the Kirov Opera & Valery Gergiev