SONG
Hum To Hari Sahajanand
1
8:09
 
Kyare Have Dekhu Hari Hasta
2
5:09
 
Mankaye Chadhiya Mohan Van Mari
3
9:51
 
Mat Kijo Abhi maan Man
4
6:01
 
Purvenu Punya Thayu
5
6:47
 
Re Shir Sate Natvar N
6
3:32
 
Sarve Sakhi Jivan Jova
7
8:54