SONG
Souq Baghdadi
1
6:10
 
Mantasf-Al-Lil
2
6:26
 
Raqsat Albedoi
3
5:27
 
Raqsat Al Shara
4
5:38
 
Khashabah
5
3:21
 
Espania
6
4:04
 
Baghdad Al Kadima
7
3:54
 
Raksat Al Janoub
8
5:44
 
Nada'a Al Bahr
9
10:55
 
Horse Dance
10
4:05
 
Fingers and Sambales
11
3:00
 
Kasor
12
2:01
 
Sufi Rhythm
13
3:40
 
Doulab Mukhtar
14
4:37
 

More by Ahmed Mukhtar & Sattar Al-Saadi