SONG
Arshinagar
1
8:11
 
Maya
2
6:32
 
Ami Apar Hoye
3
8:25
 
Tomra Kunjo Sajao Go
4
5:25
 
Emon Manob Samaj
5
6:51
 
Amar Haat Bandhibi
6
4:59
 
Morile Kandishna
7
7:43
 
Ekhono Sei Brindabone
8
9:06