SONG
Shikararet (Scolded)
1
3:30
 
Aoimeno ningyo (The American Doll)
2
2:44
 
Kanega narimasu (Ringing the Bell)
3
2:10
 
Oyasumi nasai (Goodnight)
4
3:05
 
Ice-Cream no uta (Ice-Cream Song)
5
2:42
 
Peichika (Manchurian Stove)
6
2:24
 
Shigure ni yosuru jojo (A Song to the Rain)
7
1:43
 
Kamome (The Seagull)
8
2:19
 
Koujo no tsuki (Moon over the Ruined Castle)
9
4:58
 
Kanariya (The Canary)
10
3:04
 
Furusato (Homeland)
11
2:11
 
Sakura, sakura (Cherry Trees)
12
1:38
 
Hamachi dori (Plovers)
13
2:46
 
Funa uta (Boat Song)
14
4:42
 
Machino hana ya (The Flower Seller)
15
2:20
 
Higurashi (Autumn Cicadas)
16
2:42
 
Sakura yoko cho (Cherry Alley)
17
3:52
 
Nanatsu no ko (Seven Baby Cross)
18
2:38
 
Chugoku chihono komori no uta (Chugoku Region)
19
2:20
 
Ya kyoku (Serenade)
20
4:33
 
Kaze non kodomo (Little Wind)
21
2:40
 
Jogashima no ame (Rain in Jogashima)
22
3:10
 
Hayakuchi kotobao no uta (Tongue-Twister)
23
2:10
 

More by Charlotte de Rothschild & Adrian Farmer