1
1:35
 
2
4:13
 
3
3:33
 
4
4:53
 
5
5:24
 
6
1:31
 
7
4:43
 
8
3:13
 
9
1:40
 
10
2:31
 
3:46
 
8:03
 
8:33
 
10:22
 

More by Singcircle, Huaxia Ensemble, Antifonia Choir, Gregory Rose, Tsung Yeh, Xing Rufeng & Gao Yongping