Capella De Ministrers - Albums

Mediterraneum
Mediterraneum
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Peregrinatio
Peregrinatio
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Ars Antiqua
Ars Antiqua
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Planctus
Planctus
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Música Encerrada
Música Encerrada
Capella De Ministrers, Carles Magraner & Mara Aranda
La cité des dames
La cité des dames
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Batailla en Spagnol
Batailla en Spagnol
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Canticum Nativitatis Domini
Canticum Nativitatis Domini
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Els Viatges de Tirant lo Blanch
Els Viatges de Tirant lo Blanch
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Moresca
Moresca
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Feminae Vox
Feminae Vox
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Música en temps de Jaume I
Música en temps de Jaume I
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Ad Honorem Virginis
Ad Honorem Virginis
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Al-hadiqat Al-adai'a
Al-hadiqat Al-adai'a
Capella De Ministrers & Carles Magraner
Amors e Cansó
Amors e Cansó
Capella De Ministrers & Carles Magraner