MORCEAU
An Limiè (feat. Sista Tchad)
1
4:01
 
Débouya Sistem
2
4:23
 
Lanmè Mové
3
3:51
 
Jilo Mayé
4
4:24
 
Ké Sa Lévé
5
4:02
 
Milans
6
3:52
 
An Viza
7
4:21
 
Kolé Séré
8
4:45
 
Mwen Alè
9
4:09
 
Vié Nonm-la
10
4:35
 
Mi Tchè-Mwen
11
4:50
 
Mé Madè Mwen
12
3:21
 
Pa Bizwen Palé
13
4:48
 
Palé mwen dous
14
4:32
 
Siwo
15
4:29
 
Manniè Sa Bel
16
4:43
 
An Limiè
17
3:50
 
Ti Tak Isi
1
3:50
 
Chawa
2
4:43
 
Vini Séré (Madousinay)
3
4:40
 
Pa Tchouéy
4
4:00
 
Mové Jou
5
5:23
 
Atann
6
2:23
 
Toujou Pli Fo
7
4:21
 
Tout lannuit
8
3:52
 
Kay-Manman
9
4:12
 
An lè
10
4:25
 
Sa Ki Ta La
11
5:09
 
Wèp
12
4:10
 
AhiDjere
13
3:47
 
Son Lari
14
4:38
 
Moman Ta la
15
3:36
 
Eti La i yé
16
4:35