MORCEAU
E moûndo dû myô véâdzo
1
3:11
 
Bitchyon (oiseau en général)
2
1:39
 
E trouà tâ
3
3:30
 
Dzefônda
4
1:09
 
Chû étchyèbla dù myô pâre
5
4:40
 
Roujîre
6
1:46
 
Mr Z
7
2:12
 
Maïntsë di j'éivoue
8
2:37
 
Lu zojìn
9
4:12
 
Ouéi !
10
3:52
 
Lu bèla mârre
11
4:11
 
E pâ ouna vià
12
4:16
 
Tuì lè fourtèïnch
13
3:59
 
I vià
14
2:43
 
E trouà tâ (duo)
15
2:43