CANCIÓN
Hayabusa (Shinkansen)
1
4:58
 
Autobahn
2
5:41
 
Manga
3
5:10
 
Invierno en Eihei-ji
4
6:09
 
L.A.
5
5:41
 
Amazonia
6
4:32
 
Sin palabras
7
7:02
 
Vuelo sin motor
8
5:35
 
Bushido
9
6:24
 
Tu nueva vida
10
7:03