TITEL
Suadade
1
5:42
 
Remain Kalm
2
7:35
 
Chromesthesia
3
3:14
 
Outland
4
4:30
 
Her+Otikal
5
3:46
 
Dweller
6
5:00
 
Use Your Vowels
7
2:47
 
Edge of Kaos
8
4:05