1
 
Le nozze di Figaro, K. 492, Act I
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
Le nozze di Figaro, K. 492, Act II
1
 
2
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 
Le nozze di Figaro, K. 492, Act III
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
12
 
Le nozze di Figaro, K. 492, Act IV
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 

Mehr von The Metropolitan Opera, Carol Vaness, Kathleen Battle, Frederica von Stade, Thomas Allen, Ruggero Raimondi & James Levine