TITEL
Violin Sonata No. 1 in G Minor, BMV 1001: I. Adagio
1
3:40
 
Violin Sonata No. 1 in G Minor, BMV 1001: II. Fuga
2
5:23
 
Violin Sonata No. 1 in G Minor, BMV 1001: III. Siciliana
3
2:58
 
Violin Sonata No. 1 in G Minor, BMV 1001: IV. Presto
4
3:44
 
A Mind Olon
5
7:24
 
Preludio No. 3, Op. 63
6
8:53
 
Moon and Yamanba
7
6:39
 
Air No. 4 'L'aves vous vu mon bien aimé'
8
8:33
 
Pavaen Lachrymae
9
3:54