TITEL
Không Lạc Loài
1
5:09
 
Mị Châu Ta Vì Ai
2
4:27
 
Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào
3
4:50
 
Cho Ta Lại Gần Nhau
4
5:03
 
Là Gì Giữa Chúng Ta
5
5:06
 
Hoa Lệ
6
5:03
 
Rừng Xưa Đã Khép
7
4:53
 
Hãy Sống Theo Những Gì Con Muốn
8
5:08
 
LK Nhật Trung
9
5:29
 
Lãnh Cung
10
5:06
 
LK The Uptight
11
11:36