Disc 1
1
11:52
2
6:45
3
17:26
4
4:15
5
8:02
6
10:26
Disc 2
1
5:58
2
5:38
3
7:13
4
7:01
5
10:31
6
8:47
7
9:58

Mehr von Mikis Theodorakis, Pablo Neruda & Stockholm Orchestra