Disc 1
1
9:31
5:06
3
3:12
4
1:42
5
4:15
4:11
7
2:46
5:19
9
3:25
10
4:31
11
4:05
12
3:51
Disc 2
1
2:00
2
1:50
3
4:06
4
3:17
5
2:52
6
3:48
7
4:40
8
3:56
9
2:02
10
5:04
11
2:35
12
3:55
13
2:29
14
4:48
15
3:04

Mehr von Barbara Bonney, Angelika Kirchschlager, John Mark Ainsley, Alastair Miles, Tokyo Opera Singers, Saito Kinen Orchestra & Seiji Ozawa