TITEL
Hypothelemus
1
9:09
 
Aqueous Ammonia
2
4:31
 
Ravines of Rapture
3
5:08
 
Unicornis
4
4:54
 
The Next Generation
5
5:15
 
Vastitas Borealis
6
4:58
 
Perihelion
7
4:41
 
False Testimony
8
2:22
 
Frozen Volcano
9
3:35
 
Atlantis
10
6:36
 
Red Giant
11
3:35
 
Sonidos Del Apocalipsis
12
7:36
 
Supernovae
13
4:39
 

Mehr von Lost Soul

Alben, die dir vielleicht auch gefallen