TITEL
ליל גליל
1
3:49
 
אל גבעת שייך אברק
2
3:28
 
מחרוזת תחילת הדרך
3
5:10
 
הפלמחניק מחפש את המחר
4
2:57
 
הטנדר נוסע
5
3:48
 
שאו ציון נס ודגל
6
0:43
 
רותי (לי כל גל)
7
2:26
 
הגדודים
8
2:49
 
פה בארץ חמדת אבות
9
1:39
 
הבאנו לבנים
10
1:46
 
אגדת המפוחית
11
3:17
 
היו זמנים
12
4:20
 
בהרים כבר השמש מלהטת
13
2:03
 
סוללים פה
14
2:29
 
יצאנו אט
15
2:25
 
כובע של קש
16
2:08
 
שיר השיכור
17
2:22
 
צלצלי קטרזיס
18
3:03
 
צועניה נחמדת
19
2:27
 
שירת הנוער
20
2:19
 
מדן ועד באר שבע
21
3:40
 
מי יבנה בית
22
1:57
 
מכתב מאימא
23
3:50
 
מלאו אסמנו בר
24
1:20
 
שיר העמק
25
2:29
 
ציון תמתי
26
3:15
 
שחקי שחקי (אני מאמין)
27
4:06
 
שירת הנודד
28
2:17
 
פרשים קוזאקים
29
2:43
 
אל הדרך
30
4:12
 
עד מי הפלג
31
3:07
 
מחרוזת קלינקה
32
3:56
 
חושו אחים חושו
33
1:25
 

Mehr von אמנים שונים

Im Spotlight