SONG
Symphony of Love
1
6:36
 
Mizu No Nagare
2
4:59
 
Air
3
2:11
 
Tenkuu
4
5:16
 
Jiai No Shoujo
5
4:21
 
Thousand Cherry Blossoms
6
4:04
 
Mountain
7
4:54
 
Raikou
8
3:28
 
Chi No Kotoba
9
3:59