SONG
Ganesha Pancharatnam
1
4:23
 
Gurustotram
2
4:57
 
Achyutashtakam
3
6:00
 
Madhurashatakam
4
4:20
 
Ankhini Mein
5
3:40
 
Mein Ghulam
6
4:57
 
Mhara Re
7
4:45
 
Moko Kahan
8
4:48
 
Chinmayashatakam
9
5:24
 
Kayena Vaacha
10
2:23