SONG
מחרוזת: ביזגל, מסלסלת שיערך
1
6:17
 
רק הזמן יספר
2
6:27
 
בעבר היו זמנים
3
3:54
 
אני חי
4
3:05
 
אבא נשמה
5
4:06
 
מחרוזת: נשיקה, אלה אלה, נשבע לך לא בוגד
6
7:02
 
עד יום מותי
7
5:53
 
אלבדמה (טורקי)
8
4:30
 
הרקדש
9
6:27
 
מחרוזת: כוכבי מרום, אסטמן בבגים, טבי טבי
10
10:02
 
מחרוזת: מימי מימי, קשה לי, לא לא היום
11
9:09