SONG
Graceful Spring (Haru No Megumi)
1
9:49
 
Midare (Midare)
2
7:44
 
Evening Snow (Yuki No Yo)
3
9:57
 
Children's Song Medley (Oedo Nihonbashi Toryanse)
4
4:24
 
The Plover (Chidori No Kyoku)
5
5:55
 
The Dream of the Bird (Tori No Yoni)
6
9:17
 
Farewell Dance (Sekibetsu No Mai)
7
9:16