SONG
Sometimes I Think I Love You
1
2:21
 
Feather Bed
2
2:23
 
The Twelves
3
3:14
 
New Sylvester and His Mule
4
4:50
 
Bukka's Jitterbug Blues
5
3:29
 
If I Had Religion
6
2:52
 
Broke and Hungry
7
2:20
 
I'm Talking About You, Pt. 2
8
2:14
 
Back Step Blues
9
3:00
 
Sun Going Down
10
3:18
 
Evening Fax Blues
11
3:14
 
I'm Talking About You, Pt. 1
12
2:11
 
Tricks Ain't Walking No More
13
3:12
 
In My Girlish Days
14
2:11
 
Fleetw. Mac's Ramblin' Pony
15
3:06
 
Warm It up to Me
16
2:19
 
Hiding on Me
17
2:42
 
Can't Afford to Do It
1
2:35
 
Drop Down Mama
2
3:55
 
If You Take Me Back
3
2:04
 
Dji n'oûveûre qui l' londi, pt. 1
4
3:05
 
It Ain't No Lie
5
2:49
 
I Want You to Know
6
2:59
 
Li rwè dèl rowe d'erquy
7
2:54
 
Rahis' et rikètes
8
4:18
 
Mama sét
9
2:28
 
Studio Rap
10
0:33
 
Tot seû
11
2:41
 
Saturday Night Rub
12
1:45
 
Drop Down (I Don t Feel Welcome Here)
13
2:46
 
Tot k'mahî, pt. 1
1
2:37
 
Guitare sweng
2
4:22
 
Louke à ç't-eûre, pt. 1
3
3:21
 
Pus vîs pus sot
4
4:04
 
Rita, pt. 1
5
3:55
 
Prinds ç'martê
6
3:11
 
Grivèl'rèye
7
4:48
 
Lès bièsses, pt. 1
8
4:28
 
Ci n' sèrè may pus come divins l' timps, pt. 1
9
4:16
 
Me toshiba satellite
10
4:24
 
Ti t'fês dès-îdèyes
11
3:31
 
Hèsta
12
3:36
 
San Fransisco Bay Blues, Pt. 1
13
3:00
 
Sôlèye di tchin, pt. 1
14
3:48
 
Gros louwis
15
4:18
 
Djoyeûs pèheû
16
4:57
 
Gros louwis (Remix)
17
3:08
 
Qué 'ne bèle wasse
1
3:45
 
San Fransisco Bay Blues, Pt. 2
2
3:32
 
Louke à ç't-eûre, pt. 2
3
4:00
 
Sôlèye di tchin, pt. 2
4
6:44
 
Rita, pt. 2
5
5:32
 
Dji n'oûveûre qui l' londi, pt. 2
6
6:28
 
Ci n' sèrè may pus come divins l' timps, pt. 2
7
6:30
 
Tot k'mahî, pt. 2
8
4:14
 
Li rawète
1
4:45
 
A cavaye lès bèrlinas
2
4:41
 
Hèy twè, gueûye d'amoûr
3
2:45
 
Has' di coûr
4
4:09
 
Li batème
5
4:42
 
Ine pitite fricassêye
6
4:46
 
Li dièrin blues d'à Johnson
7
4:02
 
Li hokum dè G.B.
8
4:36
 
Bondjoû walonîye
9
4:41
 
Fans' ne tchanson
10
4:51
 
C' trin-là
11
5:09
 
Tchanson po l' mava timps
12
4:09
 
Blues po fé 'ne fin
13
4:24
 

More by Elmore D