SONG
Anh Mơ
1
4:23
 
Buồn Của Anh
2
4:35
 
Gánh Mẹ
3
5:28
 
Người Hãy Quên Em Đi
4
3:52
 
Demons
5
3:20
 
Toxic
6
4:07
 
Một Cú Lừa
7
4:16
 
Em Có Nghe
8
4:05
 
Bùa Yêu
9
4:01
 
Gửi Anh Xa Nhớ
10
4:12
 
Chiều Nay Không Có Mưa Bay
11
4:45
 
Sau Này Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở
12
4:30
 
Chỉ Vì Quá Yêu Anh
13
4:01
 
Ngốc 2
14
5:06
 
Anh Ơi Ở Lại
15
5:21