SONG
Hadewijch: Ay in welken soe verbaert die tijt
1
4:08
 
Muziek aan de hoven: I. Tsingen van der nachtegale
2
2:50
 
Muziek aan de hoven: II. Eer ende lof
3
2:02
 
Muziek aan de hoven: III. Ach vlaendere vrie
4
3:45
 
Muziek aan de hoven: IV. Danse de ravensteyn
5
2:15
 
Hadewijch, als ons dit nuwe jaer ontsteet
6
6:57
 
Liederen uit het gruuthuuse manuscript: I. Wi willen van den kerels singhen
7
3:18
 
Liederen uit het gruuthuuse manuscript: II. Egidius, waar bestu bleven?
8
3:24
 
Liederen uit het gruuthuuse manuscript: III. Het soude een scamel mersenier
9
3:09
 
Liederen uit het gruuthuuse manuscript: IV. Sceiden, onverwinlic leit
10
3:51
 
Liederen uit het gruuthuuse manuscript: V. Ic sach in enen rozengaerde
11
4:04
 
Liederen uit het gruuthuuse manuscript: VI. Aloeette, voghel clein
12
3:07
 
History liedt van Graef Floris ende geraert van velsen
13
6:49
 
Uit de codex Jerome Lauweryn van Watervliet: I. Gisternavent was ic maecht
14
1:19
 
Uit de codex Jerome Lauweryn van Watervliet: II. My heeft een piperken
15
0:35
 
Uit de codex Jerome Lauweryn van Watervliet: III. Ic weet een molenarynne
16
1:25
 
Uit de codex Jerome Lauweryn van Watervliet: IV. waer is hy nu
17
1:15
 
Uit het Antwerps liedboek: I. In Oostland wil ic varen
18
5:08
 
Uit het Antwerps liedboek: II. Ick hebbe gedraghen wel seven jaer
19
1:54
 
Uit het Antwerps liedboek: III. Het was een meysken
20
4:19
 
Uit het Antwerps liedboek: IV. Tandernaken op den rijn
21
4:42
 

More by Camerata Trajectina