SONG
I Love the Lord
1
4:56
 
My Heart's Thanksgiving
2
4:29
 
Salmo 23
3
4:23
 
Awit Sa Mahal Na Puso Ni Hesus
4
2:56
 
Kordero Ng Diyos
5
2:11
 
Take and Receive
6
3:09
 
Maging Akin Muli
7
5:59
 
Kapayapaan
8
5:10
 
Good It Is to Give Thanks
9
4:56
 
Sumigaw Sa Galak
10
2:19
 
Maria, Tala Ng Karagatan
11
2:42
 
Liwanagan Mo Hesus (feat. Hangad)
12
5:28
 
Doxology and Amen
13
1:05
 
Tanggapin Ninyo
14
3:30
 
My Soul Finds Rest
15
4:24
 
Ama Niamo
16
2:09
 
O Bayan Ng Diyos
17
3:11