SONG
Mlin reggae (Live)
1
6:44
 
Sanjam (Live)
2
5:22
 
Ti i ja (Live)
3
4:38
 
Kuba (Live)
4
6:28
 
Zagrebačka magla (Live)
5
5:44
 
Crni žbir (Live)
6
4:46
 
Lice (Live)
7
4:31
 
Potok (mance) [Live]
8
4:28
 
Ponoć (Live)
9
4:11
 
Senjor (Live)
10
5:53
 
Grane smo na vjetru (Live)
11
6:30
 
Podne (Live)
12
4:24
 
Makedo (Live)
13
7:56