รักยิ่งใหญ่ (feat. Tachathat Sakulmacharoen)
จอมราชา (feat. Nararak Jaibumrung)
พระนามช่างงดงาม (feat. Nararak Jaibumrung)
คำอธิษฐานของพระเจ้า (feat. Tachathat Sakulmacharoen)
ข้าจะทำ (100 พันล้าน) [feat. Nararak Jaibumrung]

Featured Artist