SONG
Trăng Mờ Bến Suối
1
5:27
 
Mười Năm Yêu Em
2
5:10
 
Về Đây Nghe Em
3
4:43
 
Lần Đầu Cũng Là Lần Cuối
4
4:53
 
Đừng Bỏ Em Một Mình
5
4:08
 
Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời
6
4:12
 
Lk Nhạc Pháp
7
7:16
 
Thuở Ban Đầu
8
3:54
 
Cho Tôi Lại Từ Đầu
9
4:27
 
Giấc Mơ Tuổi 20
10
3:54
 
Về Lại Phố Xưa
11
3:14
 
Như Chưa Bắt Đầu
12
5:04