SONG
Gayathri Maanthram
1
12:47
 
Murugan Suprabhatham
2
7:02
 
Sri Dhandabani Pancharathnam
3
1:43
 
Sri Kandhasasti Manimalika Stothiram
4
6:54
 
Sri Kumarasthavam Sthuthi
5
3:25
 
Sri Subramaniya Bhujangam
6
12:55
 
Sri Subramaniya Stothiram Sathanamavali
7
5:26
 
Sri Swaminatha Karunakara Deva Bandhu
8
4:05
 
Sri Vel Maaral
9
5:05