SONG
Requiem, Op. 48
Requiem, Op. 48: I. Introït et Kyrie
1
 
Requiem, Op. 48: II. Offertoire
2
 
Requiem, Op. 48: III. Sanctus
3
 
Requiem, Op. 48: IV. Pie Jesu
4
 
Requiem, Op. 48: V. Agnus Dei
5
 
Requiem, Op. 48: VI. Libera me
6
 
Requiem, Op. 48: VII. In paradisum
7
 
Messe Basse
Messe Basse: I. Kyrie
8
 
Messe Basse: II. Sanctus
9
 
Messe Basse: III. Benedictus
10
 
Messe Basse: IV. Agnus Dei
11
 
Maria, mater gratiae, Op. 47 No. 2
12
 
Ave Maria, Op. 67 No. 2
13
 
Ave verum, Op. 65 No. 1
14
 
Fugue in A Minor, Op. 84 No. 3
15
 
Ave Maria, Op posth.
16
 
Tantum ergo, Op. 65 No. 2
17
 
Fugue in E Minor, Op. 84 No. 6
18
 
Tantum ergo, Op. 55
19
 
Cantique de Jean Racine, Op. 11
20
 

More by Yale Schola Cantorum, David Hill & Robert Bennesh