SONG
A Moment in Your Love
1
5:31
 
Qasīda Muhammadiya
2
6:12
 
Tū Kujā Man Kujā
3
5:46
 
Take My Hand II
4
4:00
 
Echoes
5
4:35
 
My Lord on Thee
6
4:51
 
Witness
7
2:34
 
Zikr in Minor Pentatonic
8
5:34
 
As Though You See Him
9
4:15
 
Qasīda é Nūr
10
4:50
 
Pray My Lord
11
5:29
 
Jashn é Āmad é Rasūl
12
4:30
 
Spring's Gift
13
5:49
 
Presence / AlhamduliLlāh
14
4:24
 
Supplication for Rain
15
4:39
 

More by Nader Khan